Krzysztof Wróblewski Menedżer Inwestycyjny

Specjalista w zakresie finansów w obszarach corporate finance oraz rynków kapitałowych.

Przed dołączeniem do Avanu zajmował się zarządzaniem korporacyjnym w grupie energetycznej TAURON, gdzie oceniał efektywność prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zajmował się także rozwiązaniami w zakresie funkcjonowania grupy kapitałowej. W koncernie ArcelorMittal (producent stali oraz firma wydobywcza) monitorował kluczowe wskaźniki efektywności produkcji. Zaangażowany był również w przygotowanie budżetu i globalne procesy raportowania.

W domu maklerskim Secus Asset Management SA zajmował się pozyskiwaniem finansowania dla przedsiębiorstw sektora MSP. Był odpowiedzialny za weryfikacje modeli biznesowych oraz kompleksowe przygotowanie emisji instrumentów finansowych. Wspierał również procesy zarządzania spółkami portfelowymi wehikułów inwestycyjnych zarządzanych przez dom maklerski.

Od lat angażuje się w projekty społeczne, których celem jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz wsparcie rozwoju nowych przedsiębiorców.

Ukończył kierunek Finanse i rachunkowość (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Finance and Auditing (ESC Clermont-Ferrand), a także podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Posiada certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.