Krzysztof Rytel Prezes Zarządu

Od dwudziestu lat związany z rynkiem finansowym.

Przed utworzeniem funduszu przez pięć lat zarządzał obszarem bankowości inwestycyjnej w domu maklerskim Secus Asset Management S.A. Przeprowadził kilkadziesiąt emisji akcji, obligacji korporacyjnych i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, o łącznej wartości przekraczającej 250 mln zł. Wprowadził akcje (Ruch Chorzów S.A., Esotiq & Henderson S.A., APN Promise S.A.) i obligacje korporacyjne (m.in. Bank Spółdzielczy w Tychach) kilku emitentów do obrotu na rynku publicznym.

Do 2008 roku był związany z Grupą PZU. Brał udział w zarządzaniu należącymi do tej grupy trzema narodowymi funduszami inwestycyjnymi, doradzał zarządowi w zakresie kontaktów z akcjonariuszami oraz organizował i nadzorował transfer know-how do zagranicznych spółek Grupy PZU na Litwie i na Ukrainie.

Uruchomił działalność katowickiego oddziału Ernst & Young i zarządzał nim w latach 1993-2002. Bezpośrednio doradzał kilkudziesięciu zagranicznym firmom inwestującym w Polsce. Specjalizował się w zakresie finansów, podatków i organizacji działalności. Utworzył zespół świadczący usługi outsourcing’owe. Z działalności tej wyniósł bardzo bogate doświadczenie w obszarze międzynarodowego biznesu oraz rozwijania przedsiębiorstw z różnorodnych branż.

Pierwsze lata działalności zawodowej poświęcił karierze inżynierskiej. Projektował systemy sterowania liniami produkcyjnymi w Polsce, w Niemczech i we Włoszech, m.in. dla koncernów motoryzacyjnych i chemicznych. Pracował też we włoskim oddziale General Electric gdzie odpowiadał za eksport do Europy Centralnej oraz na Daleki Wschód.

Bogate doświadczenie nadzorcze zdobył pełniąc funkcje w radach nadzorczych kilkunastu spółek, w tym trzech spółek publicznych (Próchnik S.A., IDZ S.A., APN Promise S.A.).

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej, w tym studia podyplomowe oraz wiele specjalistycznych szkoleń w zakresie biznesu i finansów. Włada biegle językiem angielskim i włoskim.