Bogusław Majka Wiceprezes Zarządu

Od 20 lat związany rynkiem finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych, zarządzaniu finansami firmy i praktycznym, operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W przeszłości związany był z Domem Maklerskim BDM S.A., gdzie pracował w Wydziale Analiz i Informacji, będąc odpowiedzialnym za sporządzanie analiz i raportów dotyczących spółek i sektorów, sporządzanie wycen i prognoz przed inwestycyjnych przedsiębiorstw, a także współtworzenie prospektów emisyjnych spółek debiutujących na GPW.
Był współzałożycielem i w kolejnym etapie zarządzającym (w randze Członka Zarządu) spółką z sektora media/IT- HOGA.PL S.A., która od 2001 roku notowana była na GPW S.A.. W HOGA.PL odpowiadał między innymi za realizacje strategii rozwoju i finanse spółki. Z ramienia Zarządu bezpośrednio prowadził i odpowiadał za proces połączenia HOGA.PL S.A. z WASKO S.A. (pierwsze publiczna transakcja przejęcia odwrotnego w Polsce, która doprowadziła do powstania podmiotu o kapitalizacji ponad dwudziestokrotnie większej niż podmiot przejęty).
W WASKO S.A. brał czynny udział w procesach inwestycji bezpośrednich spółki – w ramach budowy grupy kapitałowej – w inne podmioty publiczne i niepubliczne, poprzez nabywanie akcji, udziałów, konstruowanie umów inwestycyjnych, reprezentowanie interesów Spółki matki na zgromadzeniach akcjonariuszy i wspólników.
W ramach Grupy Fortress S.A. jest odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i finansowanie działalności podmiotów gospodarczych poprzez kapitał dłużny, w tym pożyczkowy.

Posiada doświadczenie nadzorcze pełniąc stosowne funkcje w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych (w tym publicznych).

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz studia podyplomowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zakresu Controllingu. Był uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu fuzji i przejęć, negocjacji oraz Corporate Governance.