Rada Nadzorcza

  • Krzysztof Posiła

  • Mirosław Siwczyk

  • Jacek Bubała