Komitet Inwestycyjny

  • Mirosław Siwczyk

  • Grzegorz Pędras

  • Krzysztof Majer

Rada Nadzorcza

  • Grzegorz Pędras

  • Mirosław Siwczyk

  • Jacek Bubała