Avanu jest funduszem inwestycyjnym dokonującym inwestycji typu venture capital. Finansujemy rozwój polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza aktywność inwestycyjna koncentruje się na firmach o znacznym potencjale rozwoju. Szczególną uwagę zwracamy na innowacyjność produktów, usług lub strategii biznesowej.

Nasze inwestycje wypełniają lukę kapitałową, która powstaje gdy przedsiębiorca nie posiada środków własnych niezbędnych do dalszego rozwoju firmy i nie może otrzymać na rynku innego finansowania (np. bankowego) na oczekiwanym poziomie.

Finansujemy spółki poprzez obejmowanie w nich nowych udziałów lub akcji. Dodatkowo możemy naszym spółkom portfelowym oferować kapitał dłużny (pożyczki, obligacje). Maksymalna łączna kwota jaką inwestujemy w jedną spółkę nie przekracza równowartości 1,5 mln euro.

Inwestujemy w przedsiębiorstwa znajdujące się w pierwszych fazach rozwoju. Szczególnie interesują nas przedsiębiorstwa w fazie ekspansji, które rozwijają rynek dla swoich produktów i usług. Od przedsiębiorstw w fazie zalążkowej lub rozruchu oczekujemy szczególnie innowacyjnych koncepcji, pozwalających na wyjątkowo spektakularny wzrost wartości firmy. W każdym przypadku zwracamy uwagę na istnienie przekonywującej i dobrze umotywowanej prognozy realnego wzrostu wartości wspólnego przedsięwzięcia oraz perspektywy ponadprzeciętnych zysków.

Wielkie znaczenie przykładamy do zespołu jakim dysponuje przedsiębiorca zapraszający nas do współpracy. Doświadczenie i motywacja menedżerów i pracowników, a zwłaszcza pełny zestaw kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej są dla nas jedną z najbardziej pożądanych cech firmy, w którą zamierzamy zainwestować.

Wykorzystujemy własne doświadczenia oraz wiedzę aby firmy korzystające z naszego finansowania osiągały i zachowywały właściwą pozycję finansową niezbędną do realizacji przyjętych celów.

Fundusz Avanu działa w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariuszem w tej spółce jest Avanu Venture Capital Management Sp. z o.o. Naszymi inwestorami są osoby fizyczne i prywatne osoby prawne.