Fundusz:

Avanu Venture Capital Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach

40-203 Katowice, Al. Walentego Roździeńskiego 188C

KRS: 0000452990 – Sąd Rejestrowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 9542742027

Kapitał zakładowy: 144.526,00 zł

 

Komplementariusz / Zarządzający Funduszem:

Avanu Venture Capital Management Sp. z o. o.
Al. Walentego Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice
tel.: 32 / 604 56 76
mail: office@avanu.pl